Pasted Graphic

For tiden jobbes det ned en ny kvinnelig artist som heter Kristina Fagervold.
Sjekk
Facebook

Det jobbes også med å oppdatere hjemmesiden ;-)